Verkooprocedure Fase 2

Op woensdag 4 september 2019 start de verkoop van de 47 nieuwbouw woningen in Fase 2 van Park van Buijsen. Wil je weten hoe de verkoop van de woningen precies in zijn werk gaat? En ben je benieuwd naar de verwachte start bouw? In 8 eenvoudige stappen leggen we je alles uit over de verkoopprocedure van Fase 2! 

1. BEZOEK HET START VERKOOP EVENT

Op woensdag 4 september a.s. vindt de Start Verkoop van Fase 2 plaats in het Infocentrum Keijzershof, Raaigras 2 in Pijnacker. Je bent tussen 17.00 en 20.00 uur van harte welkom. Tijdens het Start verkoop event kom je alles te weten over de 47 woningen in Fase 2 van Park van Buijsen. Laat je verrassen door de groene en kindvriendelijke woonomgeving en kwaliteit van de toegepaste materialen. Het verkoopteam van Park van Buijsen is aanwezig om al jouw vragen te beantwoorden. De verkoopbrochure en prijslijsten kan je mee naar huis nemen. Online kan je je hier aanmelden voor dit event. Vanaf de start verkoop is de informatie ook te downloaden.

 

 

2. DIGITAAL INSCHRIJVEN VOOR JOUW DROOMWONING

Wil je in aanmerking komen voor een woning in Fase 2? Dan kan je je vanaf 4 september a.s. vanaf 17.00 uur online inschrijven via deze website. De inschrijftermijn loopt vanaf Start Verkoop en eindigt op maandag 16 september a.s. om 12.00 uur. Inschrijven kan alleen online door tijdig, op het digitale inschrijfformulier je voorkeur voor één of meerdere bouwnummers aan te geven. De ingevulde informatie zal strikt vertrouwelijk behandeld worden. Je ontvangt online een bevestiging van je inschrijving. Het inschrijfformulier is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Dit houdt in dat uitsluitend de op dit formulier vermelde persoon/ personen op het opgegeven woonadres voor een woning in aanmerking kan/ kunnen komen. Er is dus maar één inschrijving per huishouden toegestaan.

3. TOEWIJZEN WONINGEN

Nadat de inschrijving is afgelopen, wijst Heijmans de woningen toe. Dit gebeurd op basis van de op het inschrijfformulier verstrekte informatie. Onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens kunnen je inschrijving ongeldig maken. Bij de toewijzing worden zoveel mogelijk eerste keuzes aan de woningen toegekend. Inschrijvers van Fase 1 krijgen geen voorrangspositie in Fase 2 of de volgende fases van Park van Buijsen. Hiervoor schrijf je je weer opnieuw in. In de week van 16 september krijg je via de telefoon of e-mail te horen of je wel of geen woning toegewezen hebt gekregen. 

4. EEN OPTIE OP EEN WONING OF RESERVEKANDIDAAT

Heb je een woning toegewezen gekregen? Dan bellen we jou in de week van 16 september a.s. en bevestigen wij de optie op de toegewezen woning. Ook maken wij een afspraak met je voor een optiegesprek. Voorafgaand aan dit eerste gesprek ontvang je online ter voorbereiding de volledige verkoopinformatie waaronder alle contractstukken van de woning. De optie dient binnen redelijke termijn te worden omgezet in een koop, door het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst. Dit gebeurt tijdens een tweede afspraak, het koopgesprek.
Heb je, ondanks je tijdige inschrijving, geen woning toegewezen gekregen? Dan word je hierover in de week van 16 september per e-mail over geïnformeerd en kom je automatisch op de reservelijst. Inschrijfformulieren die na de sluiting van de inschrijftermijn binnenkomen, worden niet meegenomen in de toewijzing. Deze worden automatisch aan de reservelijst toegevoegd, ná de inschrijvers die het inschrijfformulier wél op tijd hebben ingediend, maar geen woning toegewezen hebben gekregen.

5. OPTIEGESPREK

De eerste afspraak is het Optiegesprek. Dit heb je met één van de verkopend makelaars of een verkoopmanager van Heijmans. Tijdens dit eerste gesprek nemen we het project en de woning met je door. Bekijken de optiemogelijkheden voor het huis en nemen je mee in de planning en de te nemen stappen in het verkoop proces. Je hebt nu een optie op een woning, het betreffende bouwnummer is dus speciaal voor jou gereserveerd. Na afloop van het optiegesprek plan je een vervolgafspraak in, het koopgesprek. Deze afspraken volgen elkaar na circa 2 weken op. In de tussentijd heb jij bedenktijd om de zaken voor jezelf op een rij te zetten en eventueel financieel advies in te winnen, mocht je dat nog niet hebben gedaan.

6. TEKENEN KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

Heb je besloten de woning te kopen, dan kan het koopgesprek doorgaan. Tijdens deze afspraak wordt de koop-/aannemingsovereenkomst (KAO) doorgenomen en uitgelegd. In deze KAO worden ook al de door jou gekozen grote opties (KAO opties) meegenomen. Hier dien je dus al een keuze in hebben gemaakt. Ben je het overal mee eens, dan zet je je handtekening en is de woning van jou! 

7. OPSCHORTENDE VOORWAARDEN VERVULD EN NAAR DE NOTARIS

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning worden in de koop-/aannemingsovereenkomst vaak opschortende voorwaarden opgenomen. Dit is ook bij Park van Buijsen het geval. Dit zijn voorwaarden waaraan Heijmans nog moet voldoen, alvorens ze daadwerkelijk de bouw van je woning kan starten. Denk hierbij o.a. aan een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de bouw van het project en het voor-verkooppercentage van 80%. Zodra alle opschortende voorwaarden uit de KAO zijn vervuld, kunnen kopers naar de notaris. Daar vindt de daadwerkelijk eigendomsoverdracht plaats van de grond. Daarna kan Heijmans de bouw starten.

8. START BOUW

Voor de 47 woningen in Fase 2 verwacht Heijmans de bouw te kunnen starten in het 2e kwartaal van 2020. Dit is welliswaar nog een prognose, want dit is afhankelijk van de verkoopsnelheid van de woningen en de procedures omtrent de vergunning. Zodra de bouw start, zullen we dit samen met alle kopers vieren tijdens een start bouw feest. Een ideale gelegenheid om je buren te leren kennen! Een gemiddeld bouwproces duurt circa één jaar tot oplevering van de woning. Op het moment dat we starten met de bouw, ontvang je van ons een prognose oplevering van je woning en deze wordt tijdens de bouwperiode steeds nauwkeuriger.