DUURZAAM WONEN

In 2050 wil de gemeente Pijnacker-Nootdorp energieneutraal zijn. Park van Buijsen neemt hier nu al een voorschot op en is een duurzame wijk met slimme woonoplossingen en een EPC van 0. En ook stedenbouwkundig is Park van Buijsen duurzaam. De grote verscheidenheid aan woningen zorgt ervoor dat Park van Buijsen de tand des tijds kan doorstaan en mee verandert met de behoeften van de bewoners. De wijk is voor iedereen een aantrekkelijke plek om te wonen, nu en in de toekomst.

ENERGIE

Park van Buijsen wil samen met de bewoners een energieneutrale wijk realiseren. Alle woningen hebben minimaal een EPC van 0 en zijn uitgerust met een centraal gevoede warmtepomp, die in de winter zorgt voor warmte en in de zomer voor verkoeling. Een all-electric systeem vervangt de gasaansluiting en ingebouwde zonnepanelen zorgen voor energieopwekking.

MATERIALEN

De woningen in Park van Buijsen zijn zoveel mogelijk vervaardigd uit lokale en hernieuwbare materialen, zoals baksteen en hout. Hout laat weinig afval na en is energiezuinig te bewerken. Nog beter is het natuurlijk om materiaal-gebruik te beperken. Waar mogelijk is in Park van Buijsen in de openbare ruimte het materiaalgebruik teruggebracht tot de essentie.

MOBILITEIT

Geheel in lijn met het natuurlijke karakter van de wijk, bepalen de voetganger en de fietser het straatbeeld in Park van Buijsen. De ruimte voor auto’s is minimaal, zonder dat het de bereikbaarheid beïnvloedt. Park van Buijsen is ook ingericht op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden en autodelen.

 

GEZONDE STAD

Park van Buijsen draagt bij aan het woongeluk van bewoners én aan hun gezondheid. Speelvelden in de openbare ruimte, wandelroutes en recreatie-plekken rond de Plas van Buijsen zetten aan tot bewegen. De vele bomen in de wijk zorgen voor een schone lucht. Groen is gezond en overal aanwezig in Park van Buijsen.

FLEXIBILITEIT

Met verschillende woningtypen en multifunctionele ruimtes, is Park van Buijsen voor iedereen een fijne plek om te wonen. Park van Buijsen is zo ingericht dat openbare ruimtes op meerdere manieren gebruikt kunnen worden Ook als bewonersbehoeften veranderen, behoudt de wijk zijn kwaliteit.

WATER & GROEN

Water en begroeiing staan centraal in het ontwerp van Park van Buijsen. Met gebiedseigen beplanting en natuurinclusief bouwen, wordt de rijke flora en fauna rond de Plas van Buijsen doorgezet in de woonwijk, waarbij de woningen zelfs zo gebouwd zijn dat de buitenmuren kunnen begroeien. En ook het watermanagement in Park van Buijsen draagt bij aan het bestaande landschap. Regenwater wordt afgevoerd en vastgehouden in de wadi’s en de waterstraat, waar – bij voldoende regenval – een geweldige waterspeeltuin ontstaat.

SOCIAAL

In Park van Buijsen voelt iedereen zich thuis. De wijk is aantrekkelijk voor jong en oud en biedt mogelijkheden voor elke levensfase. Ontmoetingsplekken, rustig of dynamisch, nodigen uit om op te trekken met buurtbewoners en samen zorg te dragen voor de wijk.

Wil je niets missen? Meld je aan voor de nieuwsbrief
Ontvang relevante updates over het project Park van Buijsen.

Waarom aanmelden?

  • Weet als eerste wanneer de inschrijving start
  • Altijd op de hoogte van recente ontwikkelingen en events
  • Nuttige informatie rondom het kopen van een nieuwbouwwoning 

Wil je precies weten hoe wij met je gegevens omgaan?
Dat lees je in ons privacy statement.